alınmış

adj. resentful, bitter, indignant, angry
* * *
1. skimmed (adj.) 2. taken (adj.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • məqbuz — ə. alınmış, alınan (pul haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ME'HUZÂT — Alınmış olanlar. Alınan paralar ve bu paraların defterde yazılı kısmı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • MÜSTAHREC — Alınmış, çıkarılmış, istihrâc edilmiş olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • TALİF — Alınmış şey …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • alınmak — nsz, e 1) Alma işi yapılmak Mahalle mektebinden alınmış, rüştiyeye verilmiş. H. R. Gürpınar 2) Elde edilmek Her biri gerçek hayattan alınmış birer gerçek olmak. H. R. Gürpınar 3) den Uyarlanmak, adapte olunmak 4) e, den, mec. Bir sözün, bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • alıntı — is., ed. 1) Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas 2) dbl. Başka bir dilden alınmış kelime …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sigortalı — sf. 1) Sigorta edilmiş Sigortalı işçi. Sigortalı araba. 2) is. Sosyal sigorta kapsamına alınmış işçi 3) mec. Güven altına alınmış, sağlama bağlanmış …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • məhsur — ə. 1) hasarlanmış, hasara alınmış; 2) mühasirə edilmiş, mühasirəyə alınmış; 3) məhdudlaşdırılmış; 4) müəyyən edilmiş; müəyyənləşdirilmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • alınma — 1. «Alınmaq»dan f. is. 2. is. Satın alınmış şey. 3. sif. Başqa dillərdən alınmış. Dilin lüğət tərkibindəki alınma sözlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • burovuz — 1. sif. və zərf Qaytarılmaq şərti ilə alınan, müvəqqəti istifadə üçün alınan. Burovuz paltar. – Axşamdan bir saat keçdikdə, qonşulardan burovuz alınmış əlvan lampalara neft töküb, şalbanlardan asırdılar. H. S.. Beləliklə, burovuz aldığı çəkmələr… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • nisyə — is. 1. Bir şeyin nağd pul olmadan alınması və ya satılması. // Bu cür alınmış, ya satılmış şeyin özü, yaxud nisyə satılmış və ya alınmış şeyin verilməli olan pulu. Nisyə girməz kisəyə. (Məsəl). <Məşədi Cabbar tacir:> Molla, mənim özümün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.